Sognedagen -> SangKirke

Søndag den 14. November 2004: Opera i Tjæreborg Kirke

Sofie Ottosen og Peter Koppel synger i kirken













  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg