Sognedagen -> Gudstjeneste

Søndag den 14. november 2004: Gudstjeneste

Gudstjeneste med Biskop Elsebeth Dons Christensen


  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg