Multihal i Tjæreborg -> Hvorfor en ny hal

Ønsker om en udvidelse af hallen

Udviklingen i idrætslivet i Tjæreborg har skabet et øget pres på hallen.

Den nuværende skolehal er fra 1978 og har svært ved at rumme den store søgning, der er til bl.a. håndbold, badminton og gymnastik i aldersgruppen 0 - 15 år.

Aldersgruppen har for de mindste et behov for at benytte hallen på samme tidspunkter - bl.a. på grund af sengetider.

Der er idrætsgrene som volleyball, bordtennis, basketball og indendørs fodbold med et behov for haltid.

Skolen har også et ønske om en mere permanent samlingssal med scene.
Hallen rummer i øjeblikket ikke gode muligheder for, at forskellige aktiviteter kan vær der i samme tidsrum.

Samtid er der et øget pres fra omgivelserne, om at kunne tilbyde andre idræts- og motionsformer end de traditionelle.

Tjæreborghallen kan i øjeblikket ikke udfylde behovet.
Det er derfor et ønske fra Tjæreborg Gymnastikforening, at der sker en udvidelse af de eksisterende faciliteter.

Det er vores ønske, at en eventuel udvidelse skal ske ud fra behov og ønsker fra de respektive idrætsklubber - men samtidig skal der lyttes til ønsker fra skolen og andre foreninger.

Bestyrelsen for Tjæreborg Gymnastikforening har derfor taget initiativ til at nedsætte en styregruppe til at få gang i en proces, der skal give den ønskede facilitetsudvidelse.

Styregruppen består af repræsentanter fra Tjæreborg skole, Tjæreborg Idrætsforening, Tjæreborg Gymnastikforening og erhvervsfolk med viden om økonomi. Sidstnævnte er bosiddende i Tjæreborg.

Styregruppens sammensætning kan ses ved at vælge i menuen til venstre herfor.

Tjæreborg Gymnastikforening er klar over at et sådan projekt tager tid.


Og kun lykkes med samarbejde mellem foreningerne og opbagning fra lokalsamfundet.

Men vi ved, at behovet er der nu og ikke bliver mindre fremover. Vi må defor selv presse på for at skabe de gode rammer for idræts- og fritidsaktiviteter i Tjæreborg.

Hans Godske - TGF - maj 2004

Ønsker om en udvidelse af hallen
Udviklingen i idrætslivet i Tjæreborg har skabet et øget pres på hallen.

Den nuværende skolehal er fra 1978 og har svært ved at rumme den store søgning, der er til bl.a. håndbold, badminton og gymnastik i aldersgruppen 0 - 15 år.

Aldersgruppen har for de mindste et behov for at benytte hallen på samme tidspunkter - bl.a. på grund af sengetider.

Der er idrætsgrene som volleyball, bordtennis, basketball og indendørs fodbold med et behov for haltid.

Skolen har også et ønske om en mere permanent samlingssal med scene.
Hallen rummer i øjeblikket ikke gode muligheder for, at forskellige aktiviteter kan vær der i samme tidsrum.

Samtid er der et øget pres fra omgivelserne, om at kunne tilbyde andre idræts- og motionsformer end de traditionelle.

Tjæreborghallen kan i øjeblikket ikke udfylde behovet.
Det er derfor et ønske fra Tjæreborg Gymnastikforening, at der sker en udvidelse af de eksisterende faciliteter.

Det er vores ønske, at en eventuel udvidelse skal ske ud fra behov og ønsker fra de respektive idrætsklubber - men samtidig skal der lyttes til ønsker fra skolen og andre foreninger.

Bestyrelsen for Tjæreborg Gymnastikforening har derfor taget initiativ til at nedsætte en styregruppe til at få gang i en proces, der skal give den ønskede facilitetsudvidelse.

Styregruppen består af repræsentanter fra Tjæreborg skole, Tjæreborg Idrætsforening, Tjæreborg Gymnastikforening og erhvervsfolk med viden om økonomi. Sidstnævnte er bosiddende i Tjæreborg.

Styregruppens sammensætning kan ses ved at vælge i menuen til venstre herfor.

Tjæreborg Gymnastikforening er klar over at et sådan projekt tager tid.


Og kun lykkes med samarbejde mellem foreningerne og opbagning fra lokalsamfundet.

Men vi ved, at behovet er der nu og ikke bliver mindre fremover. Vi må defor selv presse på for at skabe de gode rammer for idræts- og fritidsaktiviteter i Tjæreborg.

Hans Godske - TGF - maj 2004

  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg