Multihal i Tjæreborg -> Hvad er der sket

Behovsundersøgelse mm.

Styregruppen, der blev nedsat i marts 2004, har været i arbejdstøjet.

Der er lavet en behovsundersøgelse, holdt møder, besøgt andre steder og talt med mange mennesker.

Behovsundersøgelsen foregik ved at styregruppen havde kontakt til
 • Sneum - Tjæreborg Fællesråd
 • Menighedsrådet
 • Borgerforeningen
 • Husmoderforeningen
 • Skolen
 • FDF
 • Fritidsklubben
 • Børnehaverne
 • Dagplejen via den tilsynsførende
 • TIF
 • TGF

  Behovsanalysen viste at der ud over ønsker om faciliteter til idrætsaktiviter bl.a. var et stort ønske om mulighed for teater, konceerter, korsang, fællesarrangementer o.lign.

  Alle der har svaret på behovsanalysen har været positive over for ideen.

  Styregruppen har peget på, at en multihal med fleksible mligheder for aktiviteter er løsningen.

  Til den videre arbejde, bl.a. med at udarbejde projektmateriale, har vi via Indenrigsministeriets og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje netop fået 45.00,- kr.

  Styregruppen er stadig positive i forhold til opgaven og er i øjeblikket bl.a. i færd med at søge Lokale og Andlægsfonden om mulig støtte til en multihal.

  Hans Godske - marts 2005

 •   Copyright ® 2004
  ICAN Systems ApS
  Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg