Trafik  -  S I D S T E  N Y T

Trafik - lysmaste sagen

I forbindelse med Esbjerg Kommunes beslutning om at tage lysmaster op i åbent land (uden for byskilte), har Sneum – Tjæreborg Lokalråd været i dialog med politikere og embedsmænd ved kommunen.

Lokalrådet har bl.a. sendt breve til henholdsvis Esbjerg Kommunes Økonomiudvalg ved Johnny Søtrup, og Teknik- og Forsyningsudvalg ved Freddy Madsen.

Den 4. april 2011 har Teknik- og Forsyningsudvalget igen sagen på udvalgets dagsorden som pkt. 7.

Lokalrådet ønsker at kommentere på dagsordenen ved et brev til forvaltningen. Når brevet er afsendt, vil det kunne læses her.

Afgørelse fra kommunen i lysmastesagen - læs under 28/06 2011.

Trafik - i øvrigt


Adobe Acrobat Reader

Fremover vil alle referater blive lagt ind som PDF filer.

Dette kræver at du har Acrobat Reader lagt ind på din maskine. Hvis du ikke har det, kan du downloade den ved at trykke på linket i menuen til venstre.  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg