SYDVEST  -  S I D S T E  N Y T

Idræts- og Kultur Fonden Sydvest

Velkommen til Idræts- og Kultur Fonden Sydvest´s hjemmeside.

Du vil her bl.a. kunne se hvem der sidder i bestyrelsen for fonden, fondens vedtægter og meget andet.

Erhvervssponsorater

I november og december 2008 blev der afholdt 3 møder med erhvervsfolk med lokal tilknytning. Vi informerede om vores projekt vedr. Tjæreborg Idræts- og Kulturhus og de mulighederne, der er for, at de kan støtte projektet.
Det var arbejdsgruppen vedr. Erhvervssponsorater, der inviterede på vegne af Styregruppen bag projektet.

Vi har mærket en meget positiv stemning og stor opbakning til vores projekt og på modstående side kan man se hvilke erhvervsvirksomheder vi indtil nu har indgået aftaler med. Opstillingen fortæller ikke noget om størrelsen på det beløbet erhvervsvirksomhederne støtter med.

Opstillingen på siden vil løbende ændre sig og bliver bragt i de kommende numre af bladet indtil vores projekt er realiseret.

Dette vil senere kunne ses af størrelsen på de støtteplaketter der hænges op i gang eller cafearealet i bygningerne. Vi arbejder med forskellige kategorier og en virksomhed har i øjeblikket mulighed for at indgå Erhvervssponsorater som benævnes

- Bronze
- Sølv
- Guld
- Hovedsponsor

Hvis din virksomhed også vil udnytte muligheden for profilering og samtidig støtte Tjæreborg Idræts- og Kulturhus, har du muligheden for at kontakte Hans Godske på mail: tlf.nr. 5095 1208 eller hagohaba@mail.tele.dk.

Erhvervssponsorgruppen består af:

Henning Olesen, Peter Nielsen, Torben Holm, Jens Rebsdorf Gregersen, Cartsen Mariager, Flemming Nielsen og Hans Godske

  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg