Hyggeklubben  -  S I D S T E  N Y T


Hyggeklubben  -  K A L E N D E R E N

Onsdag 12/12 kl. 14:30: Lucia-optog

Sted: Ældrecentret
Arr..: Hyggeklubben

Efter kaffen læser Jens Jermiin Nielsen en historie

Onsdag 09/01 kl. 14:30: Nytårskoncert

Sted: Ældrecentret
Arr..: Hyggeklubben

Esbjerg Salonorkester spiller

Onsdag 23/01 kl. 14:30: Ingrid Sand Simonsen om Etiopien

Sted: Ældrecentret
Arr..: Hyggeklubben

Ingrid Sand Simonsen fortæller og viser billeder fra en tur til Etiopien

Onsdag 06/02 kl. 14:30: Generalforsamling

Sted: Ældrecentret
Arr..: Hyggeklubben

Efter generalforsamlingen underholder Kurt og Oluf

Onsdag 20/02 kl. 14:30: Ole Vase med sang og musik

Sted: Ældrecentret
Arr..: Hyggeklubben

Ole Vase fra Brørup underholder

  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg