Hyggeklubben  -  S I D S T E  N Y T


Hyggeklubben  -  K A L E N D E R E N

Onsdag 07/03 kl. 14:30: Jørgen Dickmann Rasmussen

Sted: Ældrecentret
Arr..: Hyggeklubben

Jørgen Dickmann Rasmussen fortæller og viser billeder

Onsdag 21/03 kl. 14:30: Gitte og Lene spiller og synger

Sted: Ældrecentret
Arr..: HyggeklubbenOnsdag 04/04 kl. 14:30: Pasgaard Tøjservice

Sted: Ældrecentret
Arr..: Hyggeklubben

Pasgaard viser forårsmoden

  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg