Husholdningsforening -> Bestyrelsen

Bestyrelsen for Tjæreborg Husholdningsforening

Formand
Åse Kristensen
Fasanhøjen 4
7517 5629 / 2711 0464
aase_dams@hotmail.com

Næstformand
Hanne Møller Jensen
Melbær 8
75517 5053 / 6048 5589
hanne.jensen49@hotmail.com

Kasserer
Dorthe Gabel
Sønderager 5
3121 2433
dorthe.gabel@post.cybercity.dk

Sekretær
Bodil Gravsholt
Østerled 7
7517 5308 / 4241 5708
bodil.gravsholt@gmail.com

Medlem
Lise Lund-Hansen
Vossevangen 8
2941 1066
lise.lund.hansen@gmail.com

Supp.
Ula Korsgaard Hansen
Ndr Strandvej 3
4079 4351
ulla.korsgaard@hotmail.com

Supp.
Vera Jørgensen
Fasanhøjen 17
3031 0352
fasanhoejen@esenet.dk

Aftenskolen
Johanne Christensen
Hasselvænget 11
7517 5578 / 2396 5578
johanne.post2@youmail.dk

  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg