Lokalråd -> Baggrund

Baggrund for lokalråd i Esbjerg Kommune

For at styrke nærdemokratiet er der oprettet en række lokalråd i Esbjerg Kommune - 19 i alt. Det er beskrevet nærmere i kommunens politik for nærdemokrati.

Således blev der også oprettet et råd for Sneum-Tjæreborg sogne. Det var i øvrigt et de første områder i den gamle Esbjerg Kommune, hvor der blev oprettet et råd.

Her kaldet Sneum-Tjæreborg Fællesråd, med senere navneændring til Sneum-Tjæreborg Lokalråd.

Sammensætning af medlemmer til lokalrådet fremgår af gældende vedtægter, som ses i menuen til venstre..
<-- Se Esbjerg Kommunes Politik for Nærdemokrati:

Tryk på billedet og publikationen vises i et nyt vindue


  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg