Jubilæumsfest 2005 -> - 1947

Hilsen til årgang 47
Glæder mig

Birte Bruun

Klassebillede - 4. klasse

1. række
Bent, Vera, Alice, Mona, Hanne, Lissy, Kirsten, Bjarne Andersen

2. række
Harly, Gerda Christensen, Birte Lykke Pedersen, Ingrid, Jonny, Girli Blicher, Rita Andreasen, Margit Bruun, Karen Margrethe Tomsen, Ina Baggesen, Kurt

3. række
Peder Kudsk, Vagn, Holger Kloster, John Christensen, Jens Oluf Ole Just Jensen, Villy Hansen, Keld holm,

Lærer
Iversen

Klassebillede - 7. klasse

1. række
Bjarne Andersen, Bent

2. række
Rita Andreasen, Lærer Jensen, Keld Holm, Kurt, Ole Just Jensen, Peder Kudsk, John Christensen, Karen Margrethe Thomsen, Lærer Mathiesen

3. række
Rita Andreasen, Lærer Jensen, Keld Holm, Kurt, Ole Just Jensen, Peder Kudsk, John Christensen, Karen Margrethe Thomsen, Lærer Mathiesen

Lærer
Lærer Jensen og Lærer Mathiesen

  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg