Jubilæumsfest 2005 -> - 1944

Klassebillede

1.række
Aase Franzmann, Solvej Kloster, Grethe Kristensen, Dagmar Bachmansen, Kamma Hansen, Ruth Henriksen, Ellen Henrichsen, Lone W. Christensen, Mary Nielsen, Lissy Møller

2.række
Elin M. Andersen, Runa Steffensen, Inger Jensen, Arthur Wind, Jørn Nielsen, Poul Hansen, Jørn Lauridsen, Orla Knudsen, Lis Bendixen, Sonja Pedersen, Else M. Jørgensen

3.række
Bent Svendsen, Johannes Vejrup, Jørgen Lang Nielsen, Hans Kusk, Thue Balsby, Erik Mikkelsen, Ejvind Christiansen, Hans Frandsen, Kent Sørensen, Henning Thidemann

Lærer
Agnes Christen

  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg