S I D S T E  N Y T

Prøv vores nye kalenderTryk på billedet for at se den nye kalender!


K A L E N D E R E N

Onsdag 13/11 kl. 10:00: Masker med mening

Sted: Sognehuset
Arr..: Tjæreborg Menighedsråd

Masker med mening klokken 10:00-12:00

Strik for strikkeglade kvinder (og mænd såmænd), der har tid og lyst til at være sammen i Sognehuset med byens unge mødre/fædre og deres babyer.
Vi har nemlig med glæde erfaret, at der her skabes et dejligt rum på tværs af generationer for samvær og samtaler.
Det er gratis at deltage, og man er ikke bundet til at komme hver gang.
Af hensyn til indkøb af garn m.v. bedes man tilmelde sig senest den 21. august til Annie Winther Hansen (sms til 2625 6731), der sammen med Hanne Møller Jensen er tovholdere på projektet.
Af hensyn til indkøb og de praktiske forberedelser beder vi om evt. afbud på samme nummer senest dagen før.

Onsdag 13/11 kl. 10:20: Babysalmesang

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Menighedsrådet

Babysalmesang ved musikpædagog Kathrine Smitshuysen og organist Pia Hansen kl. 10:00-12:00

Babysalmesang er hos os et helt gratis tilbud til alle forældre, der er medlemmer af Folkekirken, bosiddende og med barn født/døbt i Sneum/Tjæreborg, om at komme i kirken og opleve magien, når børnene lytter, ser og sanser i det rum, der skabes ved hjælp af musik, bevægelse og ord.
Tilbuddet henvender sig primært til babyer mellem to og ti måneder samt deres forældre.
Tilmelding er nødvendig og skal ske til Annie Winther på mail: annie.winther-hansen@skolekom.dk.
I bedes oplyse mors eller fars fulde navn samt adresse og telefonnummer.


Onsdag 13/11 kl. 14:30: "De hylende hunde"

Sted: Ældrecentret
Arr..: Hyggeklubben

Underholdning med "De hylende hunde"


Torsdag 14/11 kl. 10:00: Kreativ Børne Salme Leg

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Tjæreborg Kirke

Kreativ Børne Salme Leg

Nu får de 1 til 5 årige børn også mulighed for at mødes med deres forældre eller bedsteforældre i Tjæreborg kirke


Vi vil synge salmer og sange, bevæge os, lytte til fortællinger mv. i kirken. Efterfølgende vil vi lave en kreativ aktivitet i Sognehuset f.eks. arbejde med trykkedej, lave perlearmbånd mm.

Herefter er der mulighed for at spise medbragte madpakker.

Vi mødes torsdage kl. 10 i Tjæreborg kirke og fortsætter til kl. 12.

Aktiviteten er gratis og forsætter hver torsdag til og med marts - vi holder dog ferie, når skolerne holder ferie. Der er mulighed for et par prøvegange.

Tilbuddet er rettet mod borgere i Sneum og Tjæreborg Sogne, men alle er naturligvis velkomne.

Tilmelding til Anne-Dorthe Wagner Rogge på ad-wagner@hotmail.com


Torsdag 14/11 kl. 19:00: Debataften

Sted: Biblioteket
Arr..: Aftenskolen

Kvinde - kend din samvittighed, mænd har også en?

Foredrag v. hjertesygeplejerske Toni Hørup på Tjæreborg Bibliotek kl. 19:00 til 21:30.

Er livet for kort til dårlig samvittighed?
Hvordan kan man få glæden og energien til at vokse?
Er der sammenhæng mellem stress og dårlig samvittighed?
Toni giver deltagerne inspiration og debat til at skabe livsglæde.

Tilmelding: Johanne Christensen, mobil 2396 5578 senest 8 dage før.
Pris: 75 kr - incl. forfriskning i pausen.

Søndag 17/11 kl. 09:00: Gudstjeneste i Tjæreborg

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Tjæreborg Kirke

Gudstjeneste ved Jens Jermin Nielsen og Peter Herold Søgaard kl. 09:00-10:00

Kirkedag: 22. søndag efter Trinitatis

Søndag 17/11 kl. 10:15: Gudstjeneste i Sneum

Sted: Sneum Kirke
Arr..: Sneum Kirke

Gudstjeneste ved Jens Jermin Nielsen

Kirkedag: 22 søndag efter Trinitatis

Tirsdag 19/11 kl. 18:45: Live Streaming - Forædling af mennesket
Sted: Biblioteket
Arr..: Aktivitetsgruppen

Forædling af mennesket

Live Streaming i tidsrummet kl. 18:45 - 21:00

”Er det et problem for menneskets fremtid at alle mennesker, selv dem med fysiske og mentale handicap, får børn?”
Denne type spørgsmål spillede en vigtig rolle i samfundsdebatten i starten af 1900-tallet med udgangspunkt dels i den gryende forståelse af den naturlige selektions betydning for den biologiske evolution, dels genopdagelsen af Mendels arvelighedslove i år 1900.
Hør om hvorledes den vordende videnskab i biologi kom til at spille en vigtig rolle i fremkomsten af arvehygiejne og eugenik og om hvordan nutidens enorme landvindinger inden for genterapi og genetiske tests skaber vigtige etiske dilemmaer som
flere og flere af os vil stifte bekendtskab med – fx når vi får børn, bliver syge eller er pårørende.

Vi opfordrer alle til at være på biblioteket kl 18.45, da selve foredraget starter præcist kl. 19.00.

Tilmelding og mere info på esbjergbibliotek.dk.

Kontakt person:
Christian Fosgrau
Mail: cfo@rsyd.dk
Mobil: 206312964

Onsdag 20/11 kl. 17:00: "Med Gud i gryden"

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Menighedsrådet

Gudstjeneste i Tjæreborg Kirke, efterfulgt af Fællesspisning i Sognehuset.


Onsdag 20/11 kl. 19:00: Generalforsamling i Tjæreborg Borgerforening

Sted: Tjæreborg Bibliotek
Arr..: Tjæreborg Borgerforening

Generalforsamling i Tjæreborg Borgerforening

Borgerforeningen Tjæreborg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, jf. vedtægternes §.

Onsdag 20 nov. kl. 19 på Tjæreborg Bibliotek.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent for næste år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 7. Evt. valg af indtil 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af 1-2 revisorer.
 9. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftlig til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.Onsdag 20/11 kl. 19:00: Menighedsrådsmøde i Sneum

Sted: Kirkehuset Sneum
Arr..: Sneum Kirke

Menighedsrådsmøde


Torsdag 21/11 kl. 10:00: Naturværksted ved Ølufvad

Sted: Afg, Fritidscentrets P-plads
Arr..: Husholdningforening

Afg. kl. 9.30.
Vi ser værkstederne. Der er julesalg

Tilmelding senest 14/11
Pris: Gratis

Kørsel i egne biler

Torsdag 21/11 kl. 10:01: Kreativ Børne Salme Leg

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Tjæreborg Kirke

Kreativ Børne Salme Leg

Nu får de 1 til 5 årige børn også mulighed for at mødes med deres forældre eller bedsteforældre i Tjæreborg kirke


Vi vil synge salmer og sange, bevæge os, lytte til fortællinger mv. i kirken. Efterfølgende vil vi lave en kreativ aktivitet i Sognehuset f.eks. arbejde med trykkedej, lave perlearmbånd mm.

Herefter er der mulighed for at spise medbragte madpakker.

Vi mødes torsdage kl. 10 i Tjæreborg kirke og fortsætter til kl. 12.

Aktiviteten er gratis og forsætter hver torsdag til og med marts - vi holder dog ferie, når skolerne holder ferie. Der er mulighed for et par prøvegange.

Tilbuddet er rettet mod borgere i Sneum og Tjæreborg Sogne, men alle er naturligvis velkomne.

Tilmelding til Anne-Dorthe Wagner Rogge på ad-wagner@hotmail.com


Fredag 22/11 kl. 18:30: Fed fredag i Hallen

Sted: Hallerne
Arr..: TGF

Fed fredag i Hallen

Igen i år inviterer Tjæreborg Gymnastikforening til Fed Fredag i sportshallerne på Tjæreborg Skole.

0-1-2: klasse: kl. 17:30 - 19:00
3-4-5-6. klasse: kl. 19:30 - 21:30

Køb af billetter: Gå ind på Tjæreborg Gymnastikforenings hjemmesude under Det sker http://www.tjæreborggf.dk/Det-sker og køb billetter til en fed aften.

Husk: Vær opmærksom på, hvilken aldersgruppe dit barn skal have billet til. Prisen er kun kr. 75,00.

Programmet er

Den lille hal: Spring mekka med forskellige springbaner - vores dygtige instruktører hjælper dig at komme igennem og lære nye seje spring.

Den grønne foyér: Er du god til at danse, så har du rig mulighed for at danse i Diskokuglens skær.

Klublokalet: Få sat hår og lavet negle eller bliv smart med en omgang ansigtsmaling.

Den store hal:
Den ene halvdel: Kan du køre på ethjulet cykel eller har du en gøgler gemt i maven, så kom og vær med når Kai fra Fugl Fønix og alle hans hjælpere kommer og laver forskellige aktiviteter.
Den anden halvdel: Fodbold, dødbold og høvdingebold

Mad og Drikke
Med i billetprisen er én sodavand, én slikpose og en lille chipspose til hvert barn.
Der vil ikke være mulighed for at købe andre former for mad og drikkevarer, så HUSK at give dit barn aftensmad inden det går løs i hallen.

Mobiler
Lad mobilen blive hjemme.

VI SES I HALLEN DEN 22. NOVEMBER


Søndag 24/11 kl. 10:15: Gudstjeneste i Sneum

Sted: Sneum Kirke
Arr..: Sneum Kirke

Gudstjeneste ved Jens Jermin Nielsen

Kirkedag: Sidste søndag i kirkeåret

Tirsdag 26/11 kl. 19:30: Årsmøde i Sneum-Tjæreborg Lokalråd

Sted: Tjæreborg Bibliotek
Arr..: Sneum-Tjæreborg Lokalråd

Sneum-Tjæreborg lokalråd inviterer til årsmøde Tirsdag den 26/11 kl. 19:30 på Tjæreborg Bibliotek.

Mødet er offentligt - alle er velkomne. Ingen tilmelding nødvendig.

Dagsorden

Pkt. 1 Velkomst v/formand Flemming Storgaard

Pkt. 2 Ann Caroline Hansen, landdistrikskoordinator og fundraiser ved Esbjerg Kommune, fortæller om sit arbejde. Hun kan hjælpe foreninger med at søge støtte til
lokale projekter.

Pkt. 3 Formandens beretning v/formand Flemming Storgaard

Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab v/kasserer Kurt Aakjær

Pkt. 5 Valg af revisor

Pkt. 6 Eventuelt

Med venlig hilsen
på Lokalrådets vegne
Flemming Nielsen
Sekretær

Onsdag 27/11 kl. 14:30: Frelsens Hær

Sted: Ældrecentret
Arr..: Hyggeklubben

Frelsens Hær synger og spiller


Onsdag 27/11 kl. 19:00: Møde

Sted: Sognehuset
Arr..: Tjæreborg Kirke

Møde kl. 19:00


Onsdag 27/11 kl. 19:30: Generalforsamling i Grøn Fritid
Sted: TIF´s klubhus på Brovej
Arr..: Grøn Fritid

Generalforsamling i Grøn Fritid

Dagsorden:
 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Regnskab v/ Flemming Nielsen
 3. Grøn Fritid 2019 og 2020
  • Økonomi
  • Redaktion
  • Valg af bestyrelse

 4. Aftaler vedr. 2020
  • Annoncepriser
  • Annoncetegning
  • Tids- og udgivelsesplan

 5. Evt.

Indkomne forslag sendes til Hans Godske, Østerbyvej 9, 6731 Tjæreborg eller hagohaba@mail.tele.dk senest en uge før generalforsamlingen.

På vegne af Grøn Fritids bestyrelse
Hans Godske

Torsdag 28/11 kl. 10:00: Kreativ Børne Salme Leg

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Tjæreborg Kirke

Kreativ Børne Salme Leg

Nu får de 1 til 5 årige børn også mulighed for at mødes med deres forældre eller bedsteforældre i Tjæreborg kirke


Vi vil synge salmer og sange, bevæge os, lytte til fortællinger mv. i kirken. Efterfølgende vil vi lave en kreativ aktivitet i Sognehuset f.eks. arbejde med trykkedej, lave perlearmbånd mm.

Herefter er der mulighed for at spise medbragte madpakker.

Vi mødes torsdage kl. 10 i Tjæreborg kirke og fortsætter til kl. 12.

Aktiviteten er gratis og forsætter hver torsdag til og med marts - vi holder dog ferie, når skolerne holder ferie. Der er mulighed for et par prøvegange.

Tilbuddet er rettet mod borgere i Sneum og Tjæreborg Sogne, men alle er naturligvis velkomne.

Tilmelding til Anne-Dorthe Wagner Rogge på ad-wagner@hotmail.com


Torsdag 28/11 kl. 17:00: Julekursus i SuperBrugsen
Sted: SuperBrugsen
Arr..: SuperBrugsen

Julekursus i SuperBrugsen

Torsdag den 28. november kl. 17:00 - ca. 21:00.

Kom og deltag i SuperBrugsens juleblomster-kursus.
Vi viser teknikerne og du laver selv dine dekorationer, med den hjælp du har brug for.
Vi skal lege med
- Kalenderdekoration
- Adventsdekoration / krans

Pris pr. deltager inkl. alle materialer, mad og drikke: kr. 500,00.

Husk: Først til mølle" der er kun plads til 30 deltagere

Lørdag 30/11 kl. 10:00: Julemesse 2019

Sted: Hallen
Arr..: Julenisserne


igen - igen

Søndag 01/12 kl. 09:00: Gudstjeneste i Sneum

Sted: Sneum Kirke
Arr..: Sneum Kirke

Gudstjeneste ved Peter Herold Søgaard

Kirkedag: 1. søndag i advent

Søndag 01/12 kl. 10:00: Julemesse 2019

Sted: Hallen
Arr..: Julenisserne

igen - igen

Søndag 01/12 kl. 10:15: Gudstjeneste i Tjæreborg

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Tjæreborg Kirke

Gudstjeneste ved Peter Herold Søgaard kl. 10:15-11:30

Kirkedag: 1. søndag i advent

Onsdag 04/12 kl. 19:00: Julekoncert

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Tjæreborg Kirke

Julekoncert i Tjæreborg Kirke

Der er i år 25 unge musikere på MGK afdelingen i Esbjerg. De unge er fordelt på forskellige instrumenter inden for både rytmisk og klassisk musik.

MGK står for Musikalsk Grundkursus og fungerer bl.a. som en forskole til konservatoriet. For at blive optaget på MGK, skal man igennem en meget krævende optagelsesprøve, og der er kun plads til de allerbedste. Der er med andre ord tale om yderst talentfulde unge lokale musikere, som for de flestes vedkommende ender med at blive professionelle.

Julekoncerten har hovedvægt på den klassiske musik og den akustiske del af den rytmiske genre også kaldet Unplugged. Som det nye er der sangskrivere blandt de studerende, der har fået til opgave at skrive netop til julekoncerten i Tjæreborg.
Dermed får vi en første opførelse at høre. Alle 25 studerende synger til daglig i kor under ledelse af Rasmus Kjærgaard, og koret bliver en del af julekoncertens program.

Margrethe Langer Bro er at finde i sognesalen ved flygelet. Hun er lærer og fast akkompagnatør for instrumentalisterne og sangerne. Margrethe er knyttet til Esbjerg Kulturskole. Nicolas Kock er MGK koordinator samme sted.

Det er tredje år MGK-Syd gæster Tjæreborg Kirke og Sognehus med en julekoncert. Menighedsrådet vil være vært ved en forfriskning.

Alle er velkomne


Torsdag 05/12 kl. 10:00: Kreativ Børne Salme Leg

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Tjæreborg Kirke

Kreativ Børne Salme Leg

Nu får de 1 til 5 årige børn også mulighed for at mødes med deres forældre eller bedsteforældre i Tjæreborg kirke


Vi vil synge salmer og sange, bevæge os, lytte til fortællinger mv. i kirken. Efterfølgende vil vi lave en kreativ aktivitet i Sognehuset f.eks. arbejde med trykkedej, lave perlearmbånd mm.

Herefter er der mulighed for at spise medbragte madpakker.

Vi mødes torsdage kl. 10 i Tjæreborg kirke og fortsætter til kl. 12.

Aktiviteten er gratis og forsætter hver torsdag til og med marts - vi holder dog ferie, når skolerne holder ferie. Der er mulighed for et par prøvegange.

Tilbuddet er rettet mod borgere i Sneum og Tjæreborg Sogne, men alle er naturligvis velkomne.

Tilmelding til Anne-Dorthe Wagner Rogge på ad-wagner@hotmail.com


Fredag 06/12 kl. 14:30: Sang på Ældrecentret

Sted: Ældrecentret
Arr..: Vennekredsen
Søndag 08/12 kl. 09:00: Gudstjeneste i Tjæreborg

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Tjæreborg Kirke

Gudstjeneste ved Jens Jermin Nielsen kl. 09:00-10:15

Kirkedag: 2. Søndag i advent

Søndag 08/12 kl. 10:15: Gudstjeneste i Sneum

Sted: Sneum Kirke
Arr..: Sneum Kirke

Gudstjeneste ved Jens Jermin Nielsen

Kirkedag: 2. søndag i advent

Tirsdag 10/12 kl. 19:00: Julehygge

Sted: TGFs klublokale
Arr..: Husholdningforening

TGFs klublokale ved Den grønne Fouer
Husk 2 pakker højst 20 kr pr pakke

Igen tilmelding - bare kom

Onsdag 11/12 kl. 14:30: Julehygge med luciaoptog

Sted: Ældrecentret
Arr..: Hyggeklubben
Torsdag 12/12 kl. 16:00: Juleafslutning med gløgg

Sted: Brovej 12
Arr..: TIF Krocket

Søndag 15/12 kl. 10:15: Gudstjeneste i Tjæreborg

Sted: Tjæreborg Kirke
Arr..: Tjæreborg Kirke

Gudstjeneste ved Peter Herold Søgaard / De ni læsninger kl. 10:15-11:30

Kirkedag: 3. søndag i advent

Tirsdag 07/01 kl. 13:30: Minikonfirmander

Sted: Sognehuset
Arr..: Tjæreborg Kirke

Minikonfirmander

Tilbud til alle børn på 3. årgang i Tjæreborg


Kom over i sognehuset og kirken et par timer hver ugen. Her vil vi gennem kreative aktiviteter, sang og fortælling vil give børnene kendskab til kirken og kristendommen.

Vi glæder os til at se rigtig mange børn
Peter Søgaard og Anne-Dorthe Wagnere

Undervisningen starter hhv. tirsdag den 7. januar og onsdag den 8.januar 2020, begge dage fra 13.30 til 16.00 og fortsætter frem til påske. Børnene vil hver gang blive hentet på skolen af Anne-Dorthe.

Vi håber at se mange glade børn.Onsdag 08/01 kl. 13:30: Minikonfirmander

Sted: Sognehuset
Arr..: Tjæreborg Kirke

Minikonfirmander

Tilbud til alle børn på 3. årgang i Tjæreborg


Kom over i sognehuset og kirken et par timer hver ugen. Her vil vi gennem kreative aktiviteter, sang og fortælling vil give børnene kendskab til kirken og kristendommen.

Vi glæder os til at se rigtig mange børn
Peter Søgaard og Anne-Dorthe Wagnere


Onsdag 22/01 kl. 19:30: Anne-Mette Nørregaard

Sted: Biblioteket
Arr..: Fælles arr.

Frygt ikke det utrolige

Kom med på en fantastisk rejse, når Anne-Mette med film og billeder fortæller om livet som eventyrer.

Det bliver en aften med fortællinger fra nogle af verdens koldeste og mest ugæstfri egne – Et foredrag om at drømme, møde uventede farer og ikke mindst viljen til at være helt derude på kanten af intetheden.

Lene Beier fra TV2 fri lavede i 2015 programserien ’Mit livs eventyr’ og et af afsnittene handlede om Anne-Mettes Antarktis ekspedition.

Anne-Mette tager dig denne aften med på ekspedition til Antarktis, en fortælling om at se døden i øjnene og kæmpe med indre dæmoner og uvenskab undervejs på ekspeditionen.

Anne-Mette levede i mange år ud fra devisen: ”Frygt ikke det utrolige. Vig ikke tilbage for det fantastiske. Når du er i tvivl, vælg da den farligste, den mest uhørte løsning” (Karen Blixen)

Søndag 23/02 kl. 10:00: Fastelavnsfest

Sted: Hallerne
Arr..: TGF ug borgerf

Fest for hele byen

Torsdag 27/02 kl. 19:30: Emilia van Hauen

Sted: Multihallen
Arr..: Fælles arr.

Sådan tiltrækker og fastholder du de unge

Hvordan er de unge i fremtiden på job, i foreninger og andre steder.

Interessant foredrag for virksomheder, foreninger og alle, der har med unge mennesker at gøre.

Hvad driver de unge generationer?
Hvordan du skal motivere og arbejde sammen med dem?

Emilia van Hauen taler om tidens trends og sociale tendenser i samfundet og involverer sine deltagere i dialogen.

Emilia van Hauen er kultursociolog, skriver fast for flere landsdækkende medier, kendt fra TV og bliver ofte brugt som kommentator både herhjemme og i udlandet.

Køb billetten allerede nu – tag din nabo med eller brug den som julegave.

Køb på: www.tjæreborggf.dk/det-sker

Pris i forsalg: kr. 75,00.
Pris ved døren: kr. 100,00.


Onsdag 04/03 kl. 19:00: Generalforsamling i Hush.

Sted: TGFs klublokale
Arr..: Husholdningforening

TGFs klublokale ved Den grønne Fouer
Husk Banko medbring 1 pakke - højst 20 kr.

Tirsdag 17/03 kl. 19:30: Karsten Holm

Sted: Biblioteket
Arr..: Fælles arr.

Historien om Kim Larsen

Karsten Holm synger Larsens sange og fortæller om Kim Larsen, der fik sit gennembrud i 1969 med gruppen Gasolin, og siden slutningen af 70’erne har været Danmarks førende og bedst sælgende sanger og komponist.

Karsten Holm har sunget Kim Larsens sange i mange år, og så har han altid haft visse fortrin for af gi’ den som Kim Larsen, nemlig flaben/munden. Og Karsten kan ramme tonen, så man kommer i tvivl om det er Larsen selv.

Lørdag 28/03 kl. 13:00: Forårsopvisning

Sted: Hallerne
Arr..: TGF GymnastikOnsdag 22/04 kl. 10:30: Lego House i Billund

Sted: Afg, Fritidscentrets P-plads
Arr..: Husholdningforening

Lego House i Billund

Vi får en rundvisning med guilde.

Afg. kl. 9.30 ved Fritidscentrets P-plads.


Tilmelding senest 15/4 Max 25 delt.
Pris: 200 kr,

Kørsel i egne biler

Torsdag 04/06 kl. 09:00: Udflugt til Shackenborg Slot

Sted: Afg, Fritidscentrets P-plads
Arr..: Husholdningforening

Udflugt til Shackenborg Slot

Vi får rundvisning på Shackenborg Slot
Middag ved Ecco Sko og en tur på æLowt
Slutter på Ballum Slusekro

Afgang kl. 9.30 fra Fritidscentrets P-plads

Tilmelding senest 21/5
Pris: 400 kr,

  Copyright ® 2004
ICAN Systems ApS
Tjæreborg Portalen, Nyvej 11, 6731 Tjæreborg